kl
 
1
 
Kleutercircus

Multimove voor kinderen biedt 3- tot 8-jarige kinderen een gevarieerd bewegingsprogramma aan, waarin de focus op de algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt en een sporttak niet meteen herkenbaar is. 

Door kinderen in uitdagende bewegingssituaties te plaatsen waarbij ze ervaringen opdoen in de 12 bewegingsvaardigheden, wordt hun motorische ontwikkeling geprikkeld. Plezierbeleving staat hierbij centraal. 

Multimove onderstreept het belang van een brede motorische ontwikkeling en kan de start betekenen van een gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie.
Dit project wordt gesteund door BLOSO.

Via deze link
kan je een promotiefilmpje bekijken.

Meer info:www.multimove.be

In 't Sirk zijn ouders welkom om een handje te helpen bij deze les,
maar zijn zeker niet verplicht om mee te doen.